نمایش دادن همه 2 نتیجه

فواید و مزایای سامانه PGS

 • پارك بی درد سر
 • راهنمایی مراجعین به سمت فضای پارک خالی با علامتها و نشانگرها
 • کاهش زمان جستجوي مکان پارك و افزایش رضایتمندی
 • از بین رفتن استرس و ناکامی هنگام جستجوي مکان پارك
 • حفظ زمان با ارزش خصوصاٌ در فرودگاهها، ایستگاه هاي قطار و مراکز خرید
 • ذخیره سوخت

 • استفاده بهینه و حداکثری از تعداد جای پارک
 • کاهش هزینه هاي جاری
 • گردش سریع مکانهاي پارك در دسترس
 • مدیریت پربازده و کنترل آسان پارك خودروها
 • افزایش رضایتمندی مراجعین
 • مدیریت جامع آمار و گزارش گیری به صورت لحظه ای
 • آسایش و آسودگی برای مدیران و مراجعین
 • افزایش ارزش ملک و …