حوزه فعالیت های گروه کامل

 
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

1. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

3

2. اتوماسیون صنعتی و کشاورزی

5

3. انرژی های نو

 
 

اتوماسیون و هوشمندسازی

طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مطابق با نیاز مشتری

نصب آسان خانه هوشمند

آسان

 
خانه هوشمند ایمن

ایمن

 
خانه هوشمند ارزان و اقتصادی

اقتصادی

 

ما دنیایی می‌سازیم که ارمندتر، مطمئن‌تر، راحت‌تر و دارای ویژگی‌های صرفه جویی در مصرف انرژی باشد
دنیایی که خلاق‌تر و زایش‌گرتر باشد...

 
 

    دانش فنی تمام آن چیزی نیست که برای اعتماد کردن به یک مجموعه نیاز دارید.
    بلکه آن چه که دانش فنی را ارزشمند میکند تعهد کاری و رویکرد حرفه ای است.

 
 
X